Orion O & M

Mexaniki Xidmətləri

Home »  Mexaniki Xidmətləri

495A0201– Soyutma sisteminə texniki qulluq
– Su nasosları
– Qazan sistemi
– Tüstü ventilyatorları
– Təzyiq ventilyatorları
– Havalandirma qurğusu
– Aspirator
– Sirkulyasiya nasosları
– Drenaj nasosları
– HVAC qapalı texniki qulluğu
– VRV avadanlıqlarına texniki qulluq
– Su təmizləyici qurğulara texniki qulluq
– Yanğın nasoslarına texniki qulluq
– Yanğın sisteminə texniki qulluq
– İsti su çəninə texniki qulluq
– Genişlənmə çəninə texniki qulluq
– FCU avadanlıqlarına texniki qulluq
– Konvektorlara texniki qulluq
– Yağ və neft kollektorlarına texniki qulluq