Orion O & M

Elektrik Xidmətləri

Home »  Elektrik Xidmətləri

495A9799– Orta gərginlikli transformator və generator
– Yanğın xəbərdarlığı və aşkarlanması sistemi
– Yanğın siqnalı və xəbərvermə sistemi
– SMATV Sistemi
– CCTV & Kartla giriş sistemi
– Əsas saat – nəzarət sistemi
– Stadion səs sistemi
– Stadionun TV ilə yayımlama sistemi
– Stadionun Audiovideo Sistemi
– Bayır park-nəzarət sistemi
– Hesab tablosu & LED Zolaq & Reklam sistemi
– Stadionun oyun sahəsinin işıqlandırma sistemi
– Aşağı gərginlikli paylama sistemi
– İşıqlandırmanı avtomatlaşdırma sistemi
– Enerji idarəetməsi sistemi
– Şin dəsti sistemi
– Avtomobil parklama sistemi